EU đã phê chuẩn hoàn toàn Hiệp định về hiệp hội với Ukraina

Hội đồng châu Âu đã kết thúc hoàn toàn việc phê chuẩn Hiệp định với Ukraina về Hiệp hội. Quyết định này đã được công bố trên website của Hội đồng Liên minh châu Âu.

Châu Âu đã gây biểu tượng bằng việc thông qua quyết định vào đêm trước của hội nghị thượng đỉnh Ukraina-EU.

Ngày 11 tháng 7, Hội đồng đã thông qua quyết định về việc hoàn tất Hiệp định Hiệp hội với Ukraina thay mặt cho Liên minh châu Âu. Xảy ra điều này là vào đêm trước của hội nghị thượng đỉnh Ukraina-EU tại Kiev, vào ngày 12 và 13 tháng Bảy.

Báo cáo lưu ý rằng đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình phê chuẩn, mà theo đó sẽ bắt đầu thực hiện Hiệp định kể từ ngày 01 Tháng Chín năm 2017.

Ngoài ra, Hội đồng Liên minh châu Âu đã nhắc lại rằng, mặc dù kết thúc phê chuẩn, có nhiều quy định của Hiệp định đã đi vào hoạt động trước đó

“Thỏa thuận một phần đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2014, còn phần thương mại của nó, khu vực thương mại tự do sâu sắc và toàn diện, được áp dụng tạm thời từ ngày 01 tháng 1 năm 2016. Việc kết thúc toàn diện đã thông qua và hiệu lực của Hiệp định sẽ đem lại động lực mới cho sự hợp tác về các lĩnh vực,  như thuế quan trong lĩnh vực chính sách đối ngoại và an ninh, tòa án, tự do và an ninh (bao gồm cả di cư), quản lý tài chính nhà nước, khoa học và công nghệ, giáo dục và truyền thông xã hội”, – trong tuyên bố cho biết.

Trước đó, ngày 29 tháng 6, các đại sứ của các nước thành viên Liên minh châu Âu đã “bật đèn xanh” cho Hiệp định về Hiệp hội với Ukraina.

Nguyễn Vinh (theo segodnya)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề