Dự trữ ngoại hối của Ukraina đã thấp nhất trong 11 năm – giảm đến 7,5 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia Ukraine như của ngày 01 tháng một năm 2015, theo số liệu sơ bộ của NBU là  7,533 tỷ USD., và 24,4% hoặc 2,433 tỷ USD Ít hơn so với con số của ngày 01 tháng 12. Điều này đã được báo cáo trên trang web của Ngân hàng Quốc gia Ukraine.

Bằng cách này, dự trữ ngoại hối đã được cập nhật thực chất là thấp nhất  trong 11 năm qua , sau  mức xuống đến 7,634 tỷ đô la trong tháng 2 năm 2004.

Theo NBU, kể từ đầu năm nay, lượng dự trữ giảm US $ 12,883 tỷ., Hoặc bằng 63,1%.

Theo các nhà quản lý, việc giảm dự trữ trong tháng mười hai năm ngoái chủ yếu là do sự cần thiết phải thực hiện khoản thanh toán “Naftogaz Ukraine” cho khí đốt nhập khẩu. Do đó, việc thanh toán được thực hiện với số tiền là 1,65 tỷ USD trả cho “Gazprom” về khoản khí đốt nhập khẩu trong tháng mười một và tháng mười hai năm 2013. Ngoài ra, việc giảm dự trữ trong tháng đã bị chịu ảnh hưởng của việc can thiệp điều tiết bán ngoại tệ với số tiền là 831 triệu USD Hầu hết trong số đó cũng đã được gửi đến hỗ trợ thanh toán của”Naftogaz”. Trong tháng 12 năm 2014 cũng đã được tổ chức thanh toán của chính phủ  trả nợ cho các dịch vụ , nợ công   và nhà nước  bảo lãnh nợ bằng ngoại tệ là 738 triệu đô la.

Khối lượng  ngoại tệ thu được của chính phủ Ukraine  là  767 triệu  USD .

Theo số liệu được công bố, ngày 01 tháng một, dự trữ ngoại hối lên tới 6,618 tỷ đô la, dự trữ ở  IMF -.. 0,03 triệu, quyền rút vốn đặc biệt -. 3,74 triệu đô la,  vàng – 911,09 triệu USD.

Như UNIAN báo cáo trước đó, dự trữ ngoại hối của NBU ngày 01 tháng 12 năm 2014, theo số liệu sơ bộ của NBU là 9,966 tỷ  đô la. Đó là ít hơn 10,450 tỷ so với đầu năm., Hoặc bằng 51,19% ít hơn chỉ số của đầu năm . Trong tháng mười hai  lượng dự trữ cập nhật thấp nhất trong vòng 10 năm sau khi chạm đáy ở tháng 12. 2004 là 9,715 tỷ đô la.

Ngân hàng Quốc gia giải trình sự giảm nguồn dự trữ là các khoản thanh toán của “Naftogaz Ukraine” cho nhập khẩu  khí đốt tự nhiên, trả nợ và thanh toán nợ chính phủ bằng ngoại tệ, trong đó có Quỹ Tiền tệ quốc tế, cũng như can thiệp vào thị trường ngoại hối liên ngân hàng để hỗ trợ đồng tiền  Gryvnia.

Trong năm 2013, dự trữ ngoại hối của NBU giảm 16.83%, hoặc 4.130 tỷ USD – Xuống đến 20,416 tỷ đô la.

Nguyễn Vinh  (UNIAN)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề