DNR “sẽ không thể ra mắt mạng di động riêng của mình – ” Kyivstar “

Thiết bị của công ty “Kievstar2, nằm trên lãnh thổ không được kiểm soát bởi Ukraina ở địa phận thuộc tỉnh Donetsk là không đủ khả năng để khởi động một mạng điện thoại di động mới, mà “DNR” đã tuyên bố .

Về điều này trưởng phòng điều phối viễn thông mạng “Kyivstar” Peter Ivanov tuyên bố.

” Khởi động bất kỳ một mạng lưới viễn thông nào trên thiết bị máy móc mà thuộc vùng lãnh thổ không được kiểm soát bởi nhà nước Ukraina là không thể .Những phần của mạng viễn thông mà ở đó đang có về nguyên tắc là không có thể đủ . Bởi vì điều hành mạng lưới viễn thông của chúng tôi là từ trung tâm Kiev và lẽ đương nhiên một đoạn truyền thông nào đó để hoạt động độc lập riêng biệt là hoàn toàn không thể được”  Ivanov cho biết.

Theo ông, để đáp ứng điều đó là cần phải mang thêm trang thiết bị và các chuyên gia mạng truyền thông phục vụ cho mạng lưới.

“Bởi vậy, nếu có những phát ngôn như thế này và có xuất hiện mạng lưới truyền thông mới nào đó thì có nghĩa là trên lãnh thổ đó đã được chuyển đến trang thiết bị bổ sung,  và có nghĩa rằng có các chuyên gia đã được đưa đến , những người có thể bằng các thiết bị bổ sung này làm một cái gì đó. Không có bất kỳ cách nào khác “- đại diện công ty cho biết.

Ông nhớ lại rằng văn phòng của công ty  Kievstar ở Donetsk đã bị chiếm giữ bởi những người vũ trang từ ngày 04 tháng 2 và đến tận bây giờ vẫn không làm việc.

Tẩu Vi


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề