kievstar rss kievstar
DNR “sẽ không thể ra mắt mạng di động riêng của mình – ” Kyivstar “

Thiết bị của công ty "Kievstar2, nằm trên lãnh thổ không được kiểm soát bởi Ukraina ở địa phận thuộc tỉnh Donetsk là không đủ khả năng để khởi động một mạng điện thoại di động mới, mà “DNR” đã tuyên bố . Về điều này trưởng phòng điều phối viễn thông mạng "Kyivstar" Peter Ivanov tuyên bố. " Khởi động bất kỳ một mạng lưới viễn thông nào trên thiết bị máy móc mà...