Cán cân thanh toán của Ukraina lần đầu tiên trong năm năm có số ” số dương”

1452783416-6368

Theo kết quả của năm 2015, số thặng dư lên tới 849 triệu $. So với mức thâm hụt là 13,3 tỷ $ trong năm 2014.

Cán cân thanh toán của Ukraina theo các kết quả của năm 2015 đã quay lại từ một mức thâm hụt sang trạng thái thặng dư (khoản thu ngân sách vượt khoản chi) và số thặng dư là $ 849 triệu so với mức thâm hụt tới 13,3 tỷ $ của năm 2014.

Theo các số liệu của Ngân hàng trung ương NBU trên trang web mạng xã hội Facebook, trước đó, lần cuối cùng cán cân thanh toán đã cho số “dương” vào năm 2010.

Theo ước tính của bộ điều chỉnh, số dư của khoản thanh toán là kết quả của sự giảm đáng kể trong thâm hụt thuộc tài khoản vãng lai, mà năm ngoái là mức thấp nhất kể từ năm 2005, giảm đến 204 triệu USD hoặc đến 0,2% GDP. Những hiệu chỉnh của tài khoản vãng lai đã góp phần làm suy giảm nhanh hơn việc nhập khẩu (33,5%) so với mức giảm của xuất khẩu (30,5%).

Thặng dư tài khoản tài chính cũng đã cải thiện cán cân thanh toán. Những khoản thu rong tài khoản tài chính lên tới 488 triệu USD, Chủ yếu do khối lượng lớn khoản tài trợ chính thức từ các đối tác quốc tế.

Như báo UNIAN đã cho biết trước đó, cán cân thanh toán của Ukraina trong tháng Giêng-tháng 11 năm 2015 đã đạt mức thặng dư 566 triệu USD so với mức thâm hụt là 11,046 tỷ $ đối với cùng kỳ năm 2014.

Trong năm 2014, cán cân thanh toán của Ukraina đã đưa ra cho thấy con số thâm hụt tới 13,307 tỷ USD.

T.V (theo economics.unian)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề