Các nước G7 đã chấp thuận việc quốc hữu hóa “Privatbank”của Ukraina

Các đại sứ của các quốc gia thuộc Nhóm G Bảy (G7) hoan nghênh quyết định quốc hữu hóa ngân hàng lớn nhất ở Ukraina “PrivatBank” và mong muốn tăng cường trong lĩnh vực ngân hàng và ổn định nền kinh tế của Ukraina. Điều này được nêu trong một tuyên bố chung của các đại sứ G7, đã được công bố trên trang web của Đại sứ quán Đức tại Ukraina.

“Quyết định quốc hữu hóa ngân hàng ” PrivatBank ” của chính phủ là một bước quan trọng và cần thiết trong quá trình, nơi mà để giúp đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kinh tế pháp lý chung cho tất cả các ngân hàng Ukraina. Điều đó sẽ làm cho lĩnh vực ngân hàng mạnh hơn và ổn định hơn “- trong một tuyên bố cho biết.

Tuyên bố cũng đã cho thấy rằng “quốc hữu hóa – đó cũng là cơ chế mà Chính phủ Ukraina có thể đảm bảo việc bảo vệ tiền gửi của các hộ gia đình và kinh doanh hợp pháp và đảm bảo không bị cản trở cho khách hàng của ” PrivatBank ” truy cập tới các dịch vụ ngân hàng”.

Các đại sứ của các nước G7 cũng hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraina và cùng nhau làm việc để đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ cho người dân Ukraina trong sự phát triển của nó trên con đường dẫn đến sự thịnh vượng kinh tế.

Tẩu Vi (theo asn.in)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề