Tỷ giá USD/UAH 5 năm tới tại Ukraina sẽ không thay đổi nhiều – IMF

Chương trình mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho Ukraine được dựa trên dự báo tỷ giá grivna ở mức 22 UAH / USD vào cuối năm 2015 và trung bình trong năm là 21,7 UAH / USD.

Vào cuối năm 2016 tỷ giá grivna được dự báo ở mức 22,7 UAH / USD ở mức trung bình của năm là 22,5 UAH / USD;

Trong năm 2.017: 23,4 UAH / USD và 23,1 UAH / USD. tương ứng;

Năm 2018: 23,5 UAH / USD và 23,5 UAH / USD,

Năm 2019: 23,6 UAH / USD và 23,6 UAH / USD,

Năm 2020: 23,8 UAH / USD và 23,7 UAH / USD.

Ước tính của quỹ, tổng dự trữ quốc tế của Ukraine vào cuối năm 2015 sẽ đạt được $ 18,3tỷ vào cuối năm 2016 – 22,3 tỷ $ vào cuối năm 2017 – 28,5 tỷ $ vào cuối năm 2018 – $ 35,2 tỷ. Thâm hụt tài khoản vãng lai cán cân thanh toán vào những thời gian này dự kiến ​​sẽ đạt 1,4%, 1,3%, 1,1% và 1,2% của GDP tương ứng. Như đã biết, ngân sách nhà nước năm 2015 đã đặt một tỷ giá cho đồng nội tệ là  21,7 UAH / USD.

Cũng theo các nguồn tin chính thức hôm nay 13/03/2015, Ukraina vừa nhận  đợt đầu tiên là 5 tỷ USD trong khuôn khổ được phê duyệt bởi IMF  của chương trình mở rộng tài chính quỹ  EFF tổng cộng là $ 17,5 tỷ  .

Tẩu Vi


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề