Ngoại tệ rss Ngoại tệ
Tỷ giá USD/UAH 5 năm tới tại Ukraina sẽ không thay đổi nhiều – IMF

Chương trình mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho Ukraine được dựa trên dự báo tỷ giá grivna ở mức 22 UAH / USD vào cuối năm 2015 và trung bình trong năm là 21,7 UAH / USD. - Vào cuối năm 2016 tỷ giá grivna được dự báo ở mức 22,7 UAH / USD ở mức trung bình của năm là 22,5 UAH / USD; - Trong năm 2.017: 23,4 UAH / USD và 23,1 UAH / USD. tương ứng; - Năm 2018: 23,5 UAH / USD và 23,5 UAH / USD, - Năm 2019:...

Nguồn ngoại tệ trên thị trường Ucraina là đủ, lý do của sự mất giá của đồng grivna – nạn đầu cơ

Thủ tướng Ukraina Yatsenyuk phát biểu, nguồn ngoại tệ trên thị trường Ucraina là đủ,  lý do cho sự mất giá của đồng  grivna – đó là nạn đầu cơ. Nguồn ngoại tệ có đủ trên thị trường Ucraina, Thủ tướng Ukraina Yatsenyuk lập luận về sự tuột dốc của đồng tiền nội địa là do sự thiếu kiểm soát của Ngân hàng Quốc gia. "Trong thời gian 9 tháng qua, trên thị trường tài chính...