Tình già vẫn mặn nồng!

Đầu xuân KÝGIẢ.NET xin khai thơ bằng hai bài thơ “xướng họa” vô cùng ý nghĩa và sâu sắc của hai tác giả Tấn Khiên và Tường Nguyễn Tứ. Đây là 2 bài thơ mà tất cả chúng ta từ già đến trẻ đều nên đọc. Tình già mà không già! Mong một năm mới đến với mọi người chúng ta đều ý nghĩa như vầy:

Đọc bài “VẪN MẶN NỒNG” của Tấn Khiên tiên sinh hay quá! Xin có đôi lời mạo muội góp vui họa cùng! Nếu có điều gì chưa phải mong tiên sinh cùng các thi nhân, các bạn đọc chiếu cố.

VẪN MẶN NỒNG (Bài xướng)

Thỏa dạ đi tìm lối nhớ mong
Mái chèo khua nước nát tơ lòng
Đò xưa nắng gội phai mầu tóc
Bến cũ dầm mưa nhạt má hồng
Nghĩa đấy nào vơi lòng đón đợi
Tình đây chẳng cạn nỗi chờ trông
Dòng sông dẫu chảy dài ly tán
Vẫn nhịp tim reo vẫn mặn nồng

Tác giả – Tấn Khiên

TÌNH GIÀ! (Bài họa)

Nào hay tuổi ấy vẫn tươi nồng
Hậu thế sau này phải dõi trông
Nghĩa đậm còn lưu ngày má thắm
Tình sâu mãi giữ buổi môi hồng
Da nhăn chẳng quản câu chờ đợi
Tóc bạc đâu nề tiếng nhớ mong
Chớ bảo lời yêu dành lớp trẻ
Đừng coi ”thất thập” đã yên lòng !

Voronezh 30-12-2014
Tường Nguyễn Từ


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề