Khát vọng! (Thơ Tường Nguyễn Từ)

Trao lòng gọi mãi bạn thơ ơi
Hãy đến bên nhau tỏ ý lời
Kết áng mây hồng khi nắng đổ
Khua làn khói xám lúc mưa rơi
Bên trang tuấn kiệt đi cùng đất
Cạnh bậc anh thư dạo cuối trời
Xóa bỏ không gian ngàn biệt cách
Con thuyền ái nghĩa vượt trùng khơi !

Voronezh 24 – 05 – 2015 – TnT


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề