thơ hoài bão rss thơ hoài bão
Khát vọng! (Thơ Tường Nguyễn Từ)

Trao lòng gọi mãi bạn thơ ơi Hãy đến bên nhau tỏ ý lời Kết áng mây hồng khi nắng đổ Khua làn khói xám lúc mưa rơi Bên trang tuấn kiệt đi cùng đất Cạnh bậc anh thư dạo cuối trời Xóa bỏ không gian ngàn biệt cách Con thuyền ái nghĩa vượt trùng khơi ! Voronezh 24 - 05 - 2015 - TnT