thơ tình bạn rss thơ tình bạn
Khát vọng! (Thơ Tường Nguyễn Từ)

Trao lòng gọi mãi bạn thơ ơi Hãy đến bên nhau tỏ ý lời Kết áng mây hồng khi nắng đổ Khua làn khói xám lúc mưa rơi Bên trang tuấn kiệt đi cùng đất Cạnh bậc anh thư dạo cuối trời Xóa bỏ không gian ngàn biệt cách Con thuyền ái nghĩa vượt trùng khơi ! Voronezh 24 - 05 - 2015 - TnT

Chùm thơ của những ngày thiếu nữ

Không đề Hãy cho em hát bài ca về gió Và cho em hát bài ca về mưa, Hãy cho em hát bài ca về ánh lửa Và lời mẹ ru trong bài ca của anh!  Cho em hát bài ca về tình yêu Khi còn chưa yêu Vì khi đã yêu, Những bài ca không còn nghĩa nữa Những bài ca không còn mang màu lửa Đốt lòng người mới biết yêu tình yêu! Cho em hát về cuộc chia tay, Khi chưa chia tay Vì khi đã chia tay, Sẽ làm gì còn...