Lễ độ (Thơ Tường Nguyễn Từ)

Cho dù mạng ảo cũng đừng quên
Chữ đức chăm lo phải gắng rèn
Chớ cậy văn hùng khinh kẻ dưới
Đừng mang ngữ loạn hỗn bề trên
Khiêm nhường giữ phận khi so tuổi
Nhã nhặn thu mình lúc xướng tên
Chẳng phải hùm danh mà lỗi đạo
Cho dù mạng ảo cũng đừng quên!

Voronezh 26/06/2015 – TnT


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề