Thế Thời (Thơ tình Hà Văn Năm)

Một góc của xã hội.
*****
Trời đất âm dương thuận ngũ hành
Nhân sinh đảo lộn rối tành banh.
Kẻ trên áo thụng thời cao ngạo
Đứa dưới bụng trần cũng cạnh tranh.
To họng sánh đòi ông mãnh hổ
Bé mồm nhỏ cổ muốn đành hanh.
Bức tranh trên dưới nào ai vẽ
Chẳng lẽ âm dương nghịch ngũ hành.
Hà Năm


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề