Quân Đội Việt Nam (Thơ KimChiBanMai)

Chói lọi trang vàng quân đội ta…

Bảy mươi xuân tiếp bước ông cha

Thanh xuân dâng hiến vì dân tộc

Sức trẻ quên thân chống giặc tà…

Tận tụy cùng dân xây đất nước..

Kiên trung với Đảng giữ quê nhà

Rền vang chiến thắng năm châu khắp

Sáng mãi …quân hành rộn khúc ca…!!

Kim Chi Ban Mai


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề