Ngân hàng Quốc gia Ukraina đã mở rộng các khả năng chuyển tiền ra nước ngoài

Ngân hàng Quốc gia Ukraina tiếp tục từng bước bãi bỏ các hạn chế hành chính trên thị trường ngoại hối.

Điều chỉnh đã mở rộng khả năng cho các thực thể pháp lý để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trên cơ sở giấy phép cá nhân, trang web của Ngân hàng Quốc gia Ukraina với tham chiếu trên quyết định điều chỉnh số 544, có hiệu lực ngày hôm nay, 21 tháng 8 cho biết.

“Bây giờ các pháp nhân sẽ nhận được thêm một cơ hội để chuyển ngoại tệ trên cơ sở những giấy phép cá nhân trong các trường hợp khác (ngoài ba trường hợp như trước đây đã quy định-nd). Số tiền chuyển khoản tối đa không quá 50 ngàn đô la Mỹ (tương đương) trong một tháng của một giấy phép “. trong tuyên bố nói.

” Đơn giản hóa hạn chế sẽ giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh tế đối ngoại của các công ty. Mặt khác, bước này không có tác động tiêu cực đến thị trường tiền tệ, với một lượng nhỏ các giao dịch như vậy, “- trưởng ban thị trường mở  Sergei Ponomarenko đã bình luận về quyết định của ngân hàng trung ương.

T.V theo unian


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề