Balcerowicz thông báo bốn cải cách cần thiết cho sự phát triển nền kinh tế của Ukraina

985090

Leszek Balcerowicz 

Kinh tế Ukraina bắt đầu tăng trưởng. Và nó sẽ tiếp tục nếu có sự đồng hành của các cuộc cải cách. Lưu ý rằng công cuộc cải cách của Ukraina cần thiết  phải được sự ủng hộ  của không chỉ  Chính phủ mà còn của Quốc hội.

Đây là tuyên bố của người đại diện của Tổng thống Ukraina trong chính phủ Leszek Balcerowicz.

Có  bốn cải cách lớn cần phải thực hiện:

“Đầu tiên và quan trọng nhất, cần phải  tăng cường sự ổn định tài chính. Đây  là vấn đề rất quan trọng đối với mọi người. Sẽ rất tồi  khi nảy sinh một cuộc khủng hoảng tài chính. Phải nỗ lực rất lớn để sao cho  ngân sách nhà nước không phải thay đổi tới 50 lần trong một năm..” – Ông nhấn mạnh  và thêm rằng NBU đã làm rất nhiều công việc để làm trong sạch các khu vực ngân hàng và chính sách tiền tệ.

Cải cách thứ hai liên quan đến  tăng cường sự tăng trưởng kinh tế. “. Nó là cuộc chiến chống tài phiệt và  loại bỏ tất cả các dạng độc quyền, Tôi chủ trương chống độc quyền, cần phải tạo ra cạnh tranh. Đồng thời Ukraina cần tinh giản toàn diện bộ máy nhà nước. Sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ  là vô cùng quan trọng. Điều đó sẽ thúc đẩy sự phát triển cạnh tranh, còn sự hợp tác với EU sẽ giúp đỡ trong việc này…” –  Balcerowicz cho biết.

Cải cách thứ ba là tăng cường năng lực pháp lý nhà nước. “Điều cơ bản đó là cuộc chiến chống tham nhũng, chủ yếu là cải cách  văn phòng công tố và khu vực tòa án.

Thứ tư – cải tổ  bộ máy nhà nước, cần phải tiến hành  phân cáp kẻ cả trong tương lai.” – Leszek Balcerowicz tổng kết.

Như báo cáo trước đây của “Observer”, ngày 22 Tháng Tư năm 2016 Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã quyết định bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng Ba Lan Leszek Balcerowicz là cố vấn và người đại diện của ông trong chính phủ.

Nguyễn Hoàng Lân theo Obozrevatel.com


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề