Bắc Triều Tiên đồng ý thảo luận về các cuộc đoàn tụ gia đình

Hội Hồng Thập Tự Bắc Triều Tiên đồng ý thực hiện những cuộc thảo luận cấp công tác với đối tác Nam Triều Tiên về việc tổ chức lại những cuộc xum họp cho những gia đình bị ly tán vì cuộc chiến tranh Triều Tiên cách nay hơn 60 năm.

Thứ ba vừa qua, hai bên đồng ý thực hiện một loạt các bước để giảm bớt căng thẳng và thúc đẩy giao lưu, kể cả việc tổ chức lại những cuộc xum họp gia đình.

Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên hôm thứ sáu nói rằng Hội Hồng Thập Tự đề nghị họp tại làng đình chiến Bản Môn Điếm vào ngày 7 tháng 9.

Đôi bên đồng ý là cuộc xum họp sẽ diễn ra nhân mùa lễ Trung Thu, năm nay rơi vào ngày 27 tháng 9.

Cuộc xum họp lần chót được tổ chức hồi tháng 2 năm 2014, sau khi được tổ chức tổng cộng 18 lần kể từ năm 2000.

Nam Triều Tiên trong thời gian qua đã nhiều lần thúc giục Bắc Triều Tiên thực hiện lại những cuộc xum họp, nhưng yêu cầu đó đã bị Bắc Triều Tiên bác bỏ với lý do đôi bên có nhiều căng thẳng chính trị.

Theo Voa tiếng Việt


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề