Ukraina thay đổi mô hình phát triển nền kinh tế

Chính phủ Ukraina vào năm 2017 thay đổi mô hình phát triển kinh tế và đặt cơ sở cho việc tăng nhu cầu đầu tư và  xuất khẩu.

Theo báo Tsenzor.NET đưa tin cho biết Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraina Stepan Kubiv trong một cuộc hội thảo của chính phủ “Sự phát triển kinh tế của khu vực: chiến lược và các công cụ thu hút đầu tư và tăng cường tiềm năng xuất khẩu “.

“Chúng tôi đang thay đổi mô hình phát triển kinh tế. Nếu mô hình trước đây đã dựa trên việc mở rộng nhu cầu của người tiêu dùng, thì bây giờ yếu tố chính của tăng trưởng sẽ là xuất khẩu, đầu tư và nhu cầu đổi mới. Bây giờ chúng tôi đang thảo luận về các dự án phát triển sáng tạo của ngành công nghiệp ở Ukraina, chiến lược, chúng tôi thấy cho đến năm 2025 ” – Stepan Kubiv nói.

Theo ông, những ưu tiên quan trọng của sự phát triển này là sự tăng trưởng năng suất trong việc tái chế, tăng trưởng việc làm trong quá trình xử lý lên tới 2,3 triệu người từ mức 1,3 triệu người, tăng thị phần của các loại hàng hóa công nghiệp cho việc xuất khẩu đến 75-80%, giảm cường độ sản xuất năng lượng xuống 1,5% từ 7%, cũng như tiếp cận với các thị trường mới, bao gồm cả châu Á và châu Phi.

“Mục tiêu – là tăng GDP bình quân đầu người từ $ 2.000 đến 5.000 USD. Ba mục tiêu chính đó là  tăng tốc áp dụng các công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các mặt hàng sản xuất trong nước, hình thành cấu trúc tích hợp theo chiều dọc mạnh mẽ trên cơ sở của các nhà sản xuất quốc gia”, – Stepan Kubiv cho biết.

Trước đó, Thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman đã lưu ý rằng Ukraina nên cần sử dụng các khả năng của mình để thoát khỏi nền kinh tế dựa trên hàng hóa nguyên liệu và nhằm tiến tới tạo ra sản phẩm quốc gia và chinh phục các thị trường hàng hóa thế giới.

Chính phủ đã đặt ra mức tốc độ tăng trưởng kinh tế Ukraina cho năm 2017 ở mức là đưa ra là 3%.

Tẩu Vi (theo censor.net)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề