Ukraina sẽ tiến hành bảo hiểm y tế bắt buộc

Tại Ukraina sẽ tiến hành bảo hiểm y tế bắt buộc.

Thủ tướng chính phủ Ukraina, Yatsenyuk đã tuyên bố điều này trong phiên họp chính phủ hôm 09.12

Trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, đã có 22 dự luật được đệ trình lên Quốc hội về việc tiến hành bảo hiểm y tế nhà nước bắt buộc. Tuy nhiên, do chưa nhận được sự đồng thuận trong các đảng phái chính trị, dự luật chưa được thực hiện.

Hiện nay dịch vụ y tế tại Ukraina dành cho người dân hoàn toàn miễn phí, chất lượng tuy không được cao như các nước châu Âu, nhưng hệ thống cơ sở hạ tầng y tế cũng tương đối đầy đủ và đảm bảo.

Tuy nhiên do sự thiếu kém, lạc hậu trong quản lý đầu tư, tình trạng y tế của Ukraina cũng đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Trong các bệnh viện thiếu thiết bị y tế, tỷ lệ hao mòn hơn 75%, trong khi nhà nước chỉ có chương trình hỗ trợ tối đa là 10%. Kinh phí cho chăm sóc y tế trên đầu người Ukraina (từ đầu năm 2014) là 118 USD, trong tình trạng lạm phát như hiện nay chỉ còn khoảng 60 USD, thấp hơn rất nhiều so với các nước châu Âu, khoảng trên 2.000 Euro cho mỗi người. Hiện nay dịch vụ y tế tại Ukraina tuy được gọi là miễn phí, nhưng hầu như toàn bộ trang trải cho việc mua sắm các loại thuốc, vật tư y tế tiêu hao… đến 90% rơi lên vai của bệnh nhân.

Chính phủ Ukraina tiến hành cải cách nhằm phát triển nghành y tế là điều thiết yếu. Bảo hiểm y tế bắt buộc có thể làm tăng hiệu quả của các nguồn tài trợ cho ngành y, nâng cao chất lượng chăm sóc cho người dân.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề