Trầu cau.!!. (Thơ Kim Chi Ban Mai)

Vài hôm chỉ mải trầu cau
Têm cho nhà gái cô dâu chào mời..
Tưởng như thế đã xong rồi..?
Nào hay bên họ nhà trai lại nhờ

 

Sang nhà  nói khéo giúp cho

Thôi thì chẳng dám đắn đo cố làm

Trầu này nghĩa thắm tình nồng
Duyên càng đặm mãi thiếp chàng sánh đôi
Ngày lành tháng tốt đẹp trời

Trai tài gái sắc trọn đời thủy chung

Sinh đầu quý tử tông đuòng
Kế nhi nữ cách tỏ tường mẹ cha…/..
23.11.15.KimChiBanMai


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề