Poroshenko đã ban hành giải pháp quân sự bí mật của hội đồng an ninh quốc gia Ukraina

Tổng thống Ukraina Petro Oleksiyovych Poroshenko đã ban hành quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia được đưa vào ngày 28 tháng Tám “Về hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa Ukraina và quốc gia riêng lẻ”, trang web của người đứng đầu nhà nước đưa tin cho biết.

“Ban hành quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng ngày 28 tháng 8 năm 2015” Về hợp tác kỹ thuật – quân sự giữa Ukraina và từng quốc gia riêng lẻ “( có danh sách kèm theo,tài liệu bí mật)” – Trong thông báo nói.

Thông tin cho biết rằng việc giám sát thực hiện quyết định của HĐANQG&QP Ukraina, được ban hành bởi lệnh của Tổng thống Poroshenko được ủy quyền giao trách nhiệm cho thư ký Hội đồng an ninh Alexander Turchinov.

Trước đó, Tổng thống Ukraina Petro Oleksiyovych Poroshenko đã ban hành quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraina của 20 tháng 7 “Về những giải pháp cấp bách nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa đối với an ninh quốc gia”.  Lúc đó, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraina Oleksandr Turchynov giải thích rằng nghị định nhằm tăng cường khả năng quân sự của đất nước.

N.V theo fondsk


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề