Hội đồng an ninh rss Hội đồng an ninh
Poroshenko đã ban hành giải pháp quân sự bí mật của hội đồng an ninh quốc gia Ukraina

Tổng thống Ukraina Petro Oleksiyovych Poroshenko đã ban hành quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia được đưa vào ngày 28 tháng Tám "Về hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa Ukraina và quốc gia riêng lẻ", trang web của người đứng đầu nhà nước đưa tin cho biết. "Ban hành quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng ngày 28 tháng 8 năm 2015" Về hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa...

Hội đồng An ninh Quốc gia đã thông qua một chiến lược an ninh quốc gia của Ukraine

Hôm nay, 06 tháng 5 đã diễn ra phiên họp của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng, và ở đó đã thông qua Chiến lược an ninh quốc gia của Ukraine - tài liệu chính của kế hoạch phòng thủ. Điều này được nêu trong văn bản của cơ quan ngôn luận Hội đồng An ninh Quốc gia. Chiến lược này được soạn thảo để thực hiện đến năm 2020, những ưu tiên của chính sách an ninh quốc gia, cũng...