Phó Thủ tướng gặp tài năng trẻ nhận “Quả cầu vàng”
góp phần đưa đất nước theo kịp các quốc gia khác bằng tri thức khoa học.

Đây là năm đầu tiên Phần thưởng được mở rộng thêm các lĩnh vực khác ngoài công nghệ thông tin, đó là Điện – điện tử và cơ khí. Đây là những ngành học mà sinh viên nữ còn hạn chế và cần được khuyến khích. Theo đó, các nữ sinh viên nhận phần thưởng đều có kết quả học tập trung bình các môn là 7,92 điểm, các môn chuyên ngành có điểm từ khá, giỏi trở lên, là sinh viên xuất sắc của các trường.

Ngoài thành tích học tập xuất sắc, nhiều em đã tham gia nghiên cứu đề tài khoa học có tính thực tế, được đánh giá cao; nhiều em đã tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng như: hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi, hoạt động thể thao văn hóa, hiến máu nhân đạo, một số em là sinh viên nghèo vượt khó…


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề