Nàng thơ! (Thơ Tường Nguyễn Từ)

Mềm như dải lụa sông Cầu
Dịu dàng chiếc nón trên đầu …quai thao …!
Áo tứ thân – yếm lụa đào
Cùng câu quan họ ngọt ngào đưa duyên…
Tâm tư chất nặng con thuyền
Theo dòng Nhung nhớ trên miền …Thương giang !

Voronezh 02-07-2015-TnT
Mến tặng nhân sinh nhật nhà thơ Vũ Thương Giang !


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề