Bắt giữ một kho vũ khí lớn đã được chuẩn bị cho Kiev (PHOTO)

Văn phòng công tố Ukraina (GPU) đã phát hiện và bắt giữ một trong những kho dự trữ lớn nhất vũ khí và đạn dược, đã được lên kế hoạch đưa ra khỏi khu ATO đến thủ đô Kiev Ukraina. Về điều này cơ quan báo của GPU thông báo cho biết.

Фото: ГПУ

Văn phòng công tố Ukraina cho rằng các loại vũ khí đã bị tịch thu sẽ được vận chuyển đến thủ đô “nhằm trang bị cung cấp cho các nhóm vũ trang bất hợp pháp, cho các băng nhóm tội phạm và các yếu tố hình sự khác”.

Фото: ГПУ

Trong kho vũ khí bất hợp pháp đã bị tịch thu 65 kg thuốc nổ TNT, 308 thùng đạn 14.5 mm,  64 thùng 12,7 mm, 19 thùng đạn 7,62×54,  670 quả đạn 30 mm, 7 hệ thống phóng tên lửa chống tăng, 29 quả mìn chống tăng TM62M, 6 quả mìn chống bộ binh MON50, 480 lựu đạn gây mù VOG 17m, 14 mìn chống tăng KZOZ, 6 quả mìn cóc OZM 72, 20 kg thuốc nổ dẻo và 98 viên đạn cho súng lựu chống tăng RPG.

Bây giờ các nhà điều tra đang điều tra ai là chủ kho hàng này.

Фото: ГПУ

CK2(theo pravda.com)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề