Tôi là ai?

Văn dốt

Vũ dát

Làm ăn dở ẹc

Được mỗi nói phét.

Ít nhất vẫn còn một thế mạnh


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề