Ở Ukraina số lượng người ủng hộ hợp tác với EU đã giảm

Số người ủng hộ hợp tác với châu Âu tại Ukraina trong cả năm đã giảm, trong khi số lượng người ủng hộ hợp tác với Nga không tăng. Điều này được chứng minh bằng kết quả của một cuộc khảo sát tiến hành bởi Quỹ Quốc tế về Hệ thống bầu cử IFES, người mà đã trình bày ngày hôm nay tại một cuộc họp báo là ngài Giám đốc về giám sát, đánh giá và nghiên cứu dư luận Rakesh Sharma, báo LІGA.net cho biết.

49% người được hỏi tin rằng Ukraina tốt nhất nên có quan hệ chính trị và kinh tế khăng khít với châu Âu. Theo một cuộc khảo sát vào tháng Chín năm 2014, quan điểm này đã được thể hiện ở những người được hỏi là  59%.

Số lượng những người tin rằng Ukraina có lẽ nên có một mối quan hệ chính trị và kinh tế chặt chẽ hơn với Nga không thay đổi – 8%.

Số lượng tăng những người xem rằng Ukraina nên duy trì quan hệ với châu Âu và Nga. Trong tháng 9 năm 2014 con số này là 16% trong tháng 9 năm 2015 – 19%.

Cũng tăng số lượng của những người xem rằng Ukraina không cần một mối quan hệ chính trị và kinh tế mật thiết gần gũi hơn với một trong hai khu vực châu Âu và Nga. Trong năm 2014, con số này là 9% trong năm 2015 – 14%.

Hầu hết những người ủng hộ hợp tác với châu Âu – ở Tây Ukraina (71%) và Kiev (51%). Ở trung tâm – những người ủng hộ mối quan hệ gần gũi hơn với châu Âu, 48% ở khu vực phía Nam – 30%, ở phía đông, với ngoại trừ vùng Donbass chiếm đóng – 29%.

Mối quan hệ gần gũi hơn với Nga tích cực nhất được hỗ trợ ở phía đông là 16% và ở miền Nam – 7%.

Cuộc điều tra đã được tiến hành từ ngày 12-ngày 26 tháng 9 năm 2015. Đã tiến hành 1558 cuộc phỏng vấn ở tất cả các vùng của Ukraina trừ vùng lãnh thổ Crimea và Donbas chiếm đóng. Sự sai số là cộng hoặc trừ 2,5%. Lĩnh vực hoạt động và xử lý dữ liệu được thực hiện bởi Viện Quốc tế Xã hội học Kiev.

T.V theo liga


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề