Hội nghị cán bộ chủ chốt cộng đồng toàn Ukraina 2015

Ngày 18/12/2015, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina đã chủ trì tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cộng đồng toàn Ukraina.

Hội nghị lần này nhằm tổng kết công tác cộng đồng toàn Ukraina năm 2015 – một trong những nhiệm vụ hàng đầu cấp bách của Đại sứ quán trong điều kiện khủng hoảng và chiến sự tại sở tại; đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức hội, đoàn cộng đồng trên toàn Ukraina.

IMG_8900

Đây cũng là dịp tổng kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 gắn với các hoạt động hướng về cơ sở, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng; tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina. Hội nghị đồng thời nhằm phát huy tinh thần chủ động, năng lực sáng tạo và trách nhiệm xây dựng cộng đồng của cán bộ chủ chốt trong việc trao đổi các biện pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai công tác cộng đồng năm 2016.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ukraina và Moldova Nguyễn Minh Trí đã chủ trì Hội nghị. Đại sứ đã biểu dương những thành tích đạt được, kinh nghiệm hay, cách làm tốt; nhấn mạnh việc cần tăng cường quan hệ phối hợp giữa Ban Công tác Cộng đồng, các bộ phận chức năng khác của Đại sứ quán và lãnh đạo các tổ chức hội, đoàn cộng đồng trong việc triển khai công tác cộng đồng toàn Ukraina. Đại sứ cũng quyết định tiếp tục hỗ trợ những gia đình người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn tại Ukraina nhân dịp này.

Năm 2015, công tác cộng đồng tại Ukraina đã được triển khai tích cực, chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả, đặc biệt cung cấp thông tin định hướng và bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân ta; tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng và hướng về quê hương đất nước, như: Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình hoạt động và đời sống của bà con, đặc biệt ở vùng chiến sự; nhắc nhở bà con lưu ý về những nguy cơ tiềm ẩn mất an ninh, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng công dân ta (đến nay không có thương vong trong cộng đồng ta); Chủ động tích cực, sáng tạo huy động nguồn lực, vật lực và kinh phí tại chỗ tổ chức các hoạt động cứu trợ, thiết thực bảo hộ công dân; Tăng cường đoàn kết, giúp cộng đồng trụ vững, tiếp tục ổn định và phát triển, hội nhập sâu rộng vào sở tại (tổ chức hội diễn, hội thao cộng đồng toàn Ukraina nhân 70 năm CM T8 và QK 2/9, nhiều chương trình hỗ trợ các gia đình khó khăn và bà con vùng chiến sự…); Thường xuyên quan tâm đến thế hệ trẻ người Việt, đến đời sống tâm linh của bà con; Đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Việt…

Tất cả các đơn vị cộng đồng cơ sở đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị, tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất biện pháp khắc phục; thống nhất cao về kế hoạch, nội dung triển khai công tác cộng đồng toàn Ukraina năm 2016.

Một số hình ảnh về Hội nghị:

IMG_8956

IMG_8998

IMG_9063

IMG_9127

IMG_9191

IMG_9294

IMG_9284

IMG_9221

IMG_9261

IMG_9278

IMG_9370

 

Tin Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ukraina


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề