Hội nghị cán bộ chủ chốt cộng đồng rss Hội nghị cán bộ chủ chốt cộng đồng
Hội nghị cán bộ chủ chốt cộng đồng toàn Ukraina 2015

Ngày 18/12/2015, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina đã chủ trì tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cộng đồng toàn Ukraina. Hội nghị lần này nhằm tổng kết công tác cộng đồng toàn Ukraina năm 2015 – một trong những nhiệm vụ hàng đầu cấp bách của Đại sứ quán trong điều kiện khủng hoảng và chiến sự tại sở tại; đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức hội, đoàn cộng...