Hạnh phúc là cho đi và không cần nhận lại

Ở đâu đó trong xã hội vẫn có những mảnh đời nghèo khó, bất hạnh. Họ được cộng đồng với trái tim đa cảm, giàu tình thương sẵn sàng chìa tay, thân thiện giúp đỡ. Cùng nắm lấy tay nhau, cùng chia sẻ, hành trình yêu thương này từ nhiều năm nay đã được nhiều nhóm thiện nguyện đồng hành.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề