Được mùa khoai

Mùa khoai khấp khởi vạn niềm vui
Chất đống nhìn xem sướng mắt rồi
Chẳng sợ mai này quay quắt bới
Không lo tháng tới mần đơn côi
Anh kia vất vả đào đào bới
Chị nọ hăng say thưởng thức đời
Đất cũng hân hoan chào kiếp mới
Lòng dân cảm tạ ý ông trời .

LÊ MINH SƠN 24/6/2015


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề