Đức Giáo Hoàng chỉ trích các giám mục bảo thủ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói một hội nghị các giám mục chia rẽ trầm trọng được triệu tập để làm dịu bớt giáo lý của giáo hội về ly dị, những cặp chung sống không cưới hỏi và những người đồng tính luyến ái’ “đã phơi bày” điều Ngài gọi là “những tâm hồn bảo thủ thường được che dấu sau những giảng dạy của giáo hội và những ý định tốt lành.”

Ngày thứ Bảy tại Vatican Đức Giáo Hoàng chỉ trích mạnh mẽ các giám mục cực hữu, vào lúc kết thúc ba tuần lể họp Thượng Hội đồng Giám mục trong đó các giám mục bảo thủ chống lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng đối với 1,2 tỉ tín đồ công giáo để mở rộng vòng tay chào đón những người đồng tính luyến ái và những người ly dị đã tái hôn bên ngoài nhà thờ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cáo buộc những giám mục này phán xét “đôi khi với  sự tự tôn và thiển cận về những trường hợp khó khăn và những gia đình bị tổn thương.”

Các giám mục bảo thủ chống lại đề nghị của Đức Giáo Hoàng đối với những người công giáo bị đặt ra ngoài lề, đã thành công trong việc chống lại những thay đổi về giáo lý cho phép những người Công giáo tái hôn được lãnh nhận Thánh Thể. Thay vào đó những khuyến nghị chung cuộc của Thượng Hội đồng Giám mục kêu gọi duyệt xét những trường hợp như vậy trên căn bản cá nhân.

Ba phân đoạn nêu lên vấn đề nhận Thánh Thể vừa đủ chiếm được đa số 2 phần 3 để được chấp thuận sau khi các giám mục bảo thủ thất bại không thu được đủ số phiếu để ngăn chận các biện pháp này.

Sáng ngày thứ Bảy, Đức Hồng Y giáo phận Vienna Christoph Schoenborn cho biết  khoảng 270 giám mục tham dự Thượng Hội Đồng cảm thấy là bất cứ thay đổi nào trong quan điểm của giáo hội về đồng tính luyến ái “cũng là một chủ đề quá nhạy cảm” để áp đặt lên những tín hữu tại nước họ. Các giám mục châu Phi đặc biệt chống đối mạnh mẽ đối với ngôn từ chấp nhận những người đồng tính luyến ái. Những người này thường là nạn nhân của bạo động và kỳ thị tại quê hương châu Phi của họ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong quá khứ đã bày tỏ sự quan tâm của Ngài đến những tín đồ Công giáo ly dị và tái hôn. Theo luật của giáo hội những người này không được nhận lãnh Thánh Thể hay tham dự hoàn toàn vào đời sống của nhà thờ cho đến khi cuộc hôn nhân trước của họ được hủy bỏ. Tín lý của giáo hội nói rằng hôn nhân “không thể hủy bỏ được” và những người tái hôn mà cuộc hôn nhân trước không được hủy bỏ thì phạm tội ngoại tình.

Thượng Hội đồng là một cơ quan cố vấn và không có quyền thay đổi giáo lý của giáo hội. Tuy nhiên Đức Giáo Hoàng có thể dùng những phát hiện của hội đồng làm căn bản cho những luận thuyết của Ngài.

Theo Voa


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề