Đến 17,3% mức lương thực tế đã tăng ở Ukraina

Vào tháng Sáu năm 2016, tiền lương thực tế ở Ukraina so với tháng Sáu năm 2015 đã tăng đến 17,3%, so với tháng 5 năm 2016 –  là 7,2% – đấy là số liệu được tính toán bởi cục thống kê nhà nước Ukraina, mức lương danh nghĩa trung bình của các nhân viên thuộc hệ biên chế chính thức trong tháng Sáu so với tháng Năm năm nay đã tăng lên đến 7,1%, tính theo năm thì đã tăng 24,1% và lên tới 5337 UAH, trong khi tháng Năm  là 4984 UAH, tháng Tư – 4895 UAH tháng Ba – 4920 UAH.

Tốc độ tăng trưởng lớn nhất tiền lương trung bình của người lao động thuộc biên chế chính thức vào tháng Sáu năm nay so với tháng 6 năm 2015 đã được quan sát ở các khu vực tỉnh Lviv (30,0%), Zakarpatye (29,4%), Kherson (29,0%), Zhitomir (27, 6%), Odessa (27,2%), Cherkasy (26,9%), Volyn và Ivano-Frankivsk (26,8%), Kiev (26,2%), Ternopil (25, 5%), Kirovohrad (23,9%), Mykolaiv (23,0%).

Trong các khu vực không bị xâm chiếm thuộc vùng Donetsk và Lugansk mức lương tăng lên tới 17,8% và 37,5% tương ứng. Mức cao nhất của tiền lương trong tháng vừa qua đã được ghi nhận ở Kiev – là 8550 UAH, và thấp nhất là thuộc địa bàn tỉnh Ternopil – 4008 UAH.

Tẩu Vi (theo hubs và mail.ru)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề