Anh hùng bàn phím!

Có bạn bảo tôi rằng: Bạn cũng chỉ là anh hùng bàn phím thôi. Hiiiii thôi thì cái gì dễ ta làm vậy.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề