Giao thông loài kiến

images (1)
Kiến đỏ kiến đen với kiến càng.
Giao thông chẳng học cứ đi ngang.
Đèn xanh,đèn đỏ phi qua hết.
Có chết cái thân cũng chẳng màng.
Lại nói đến ông cụ kiến vàng
Lập lên trật tự rõ là sang
giao thông luật lệ thì chểnh mảng.
Có kiến nghị chi cũng bảo… xoàng.
Hà Năm


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề