Xuất khẩu lao động thành… thơ

Một bài thơ hay và ý nghĩa lại rất vui, rất đáng nghe.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề