Thằng nhỏ xuống chợ (thơ Hà Văn Năm)

Rõ khổ thân thằng nhỏ của ông.
Bữa qua xuống chợ dính cơn dông.
Lúc la lúc lắc đầu trần nhộng.
Ngúng nguổi cái mông chốn chợ đông.
Hàng họ ế thừa không mặc cả.
Đã mang tiền ít lại xuôi lòng.
Nhớ…mua cái điếu bà mày nhắng.
Chẳng có lúc thèm lại khổ ông.

Hà Văn Năm


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề