hội nhập quốc tế rss hội nhập quốc tế
Hội nhập 2015: Không nước nào dám ‘dũng cảm’ như Việt Nam

Việt Nam hội nhập sâu rộng từ năm 2015. Những dịch chuyển về hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và cả lao động sẽ diễn ra với tốc độ cực lớn. Nhưng, các doanh nghiệp vẫn thong thả, bình chân như vại. Đây là một thách thức rất lớn. Bước ngoặt tạo ra cơ hội Trong năm 2015, hàng loạt hiệp định thương mại tự do sẽ được ký kết. Ngoài việc chính thức thành lập Công đồng Kinh tế...