Anh Già

Dương Văn Chuyên - một người tâm huyết với cộng đồngVăn dốt. Vũ dát. Làm ăn dở ẹc. Được mỗi nói phét. Ít nhất vẫn còn một thế mạnh.

Nhà thuê, đi làm bằng xe công cộng, vô sản. Có gì để khoe nhỉ? Ah tuổi đời. Em bốn chục!

Có bạn bảo tôi rằng: Bạn cũng chỉ là anh hùng bàn phím thôi. Hiiiii thôi thì cái gì dễ ta làm vậy.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.