Sang năm Ukraina sẽ không đổi giờ

Ngày mai 30/10/2016 Ukraina sẽ chuyển sang giờ mùa đông lần cuối cùng vào lúc 4 giờ sáng. Việc chuyển đổi giờ mùa đông- hè được thực thi theo nghị quyết của chính phủ Ukraina thông qua ngày 13/5/1996 ” Cách tính giờ trên lãnh thổ Ukraina “.
Sau năm nay, Ukraina sẽ không đổi giờ theo mùa nữa mà sẽ giữ nguyên giờ mùa đông, vì giờ mùa đông mới là giờ chính xác theo thiên văn học. Có khoảng 110 nước trên thế giới hàng năm có chuyển đổi giờ theo mùa nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng, 80 nước sử dụng hoàn toàn giờ mùa hè. Trong số các nước không đổi giờ theo mùa có Nga, Trung Quốc, Nhật bản, Kazacstan….
Nguyễn Hồng Giang (theokorrespondent)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề