Sakvarelidze: Lương của công tố cần phải ít nhất là 2500$

Công tố viên bình thường ở Ukraina cần phải nhận được ít nhất 2-2,500 dollar.

Phó trưởng công tố Ukraina David Sakvarelidza đã tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của tạp chí “Thời gian mới”.

“Lương cần phải đủ. Đối với công tố địa phương – ít nhất 2-2,5 nghìn dollar. Để có thể đòi hỏi từ họ mức công việc cần thiết cho Ukraina hôm nay” – Sakvarelidza nói.

Ông cũng nói rằng lương của ông hiện tại là gần 6000 grivna và “đấy là rất ít”.

“Chuyện đúng là về việc này. Ở Gruzia, thứ nhất, có động lực, cảm giác tự thể hiện kỳ lạ, bởi vì anh làm việc và nhìn thấy kết quả. Thứ 2 – lương cao và hệ thống thưởng. Có nghĩa là bạn có thể sống bình thường ở đất nước, vay thế chấp, nghỉ ngơi” – ông giải thích.

Để sống được với lương Ukraina, ông Sakvarelidza phải cho thuê bất động sản ở Gruzia. “Tôi có bất động sản ở Gruzia, có thể cho thuê nó. Phải cân bằng như vậy thôi” – ông bổ sung.

Nhắc lại, sau cải tổ các công tố được hứa mức lương từ 15000 grivna.

V.A.N theo Fobers


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề