Lương công tố rss Lương công tố
Sakvarelidze: Lương của công tố cần phải ít nhất là 2500$

Công tố viên bình thường ở Ukraina cần phải nhận được ít nhất 2-2,500 dollar. Phó trưởng công tố Ukraina David Sakvarelidza đã tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của tạp chí "Thời gian mới". "Lương cần phải đủ. Đối với công tố địa phương - ít nhất 2-2,5 nghìn dollar. Để có thể đòi hỏi từ họ mức công việc cần thiết cho Ukraina hôm nay" - Sakvarelidza nói. Ông cũng nói rằng...