Ở Ukraine, sẽ hoàn toàn thay đổi hệ thống điều hành nhà nước

Яценюк намерен полностью изменить систему госуправления

Các chương trình của chính phủ vạch ra một chính sách mới về quản lý tài sản nhà nước. Về điều này tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Chính phủ Ukraina Yatsenyuk phát biểu , cổng thông tin  Chính phủ cho biết.

“Một phần tham nhũng hiện ở trong nước,chủ yếu tập trung vào các công ty nhà nước: các công ty nhà nước không minh bạch, hang  tỷ đồng  được sử dụng để mua mà không có một hệ thống kiểm toán rõ ràng, việc người quản lý được bổ nhiệm vào nguyên tắc chính trị và hạn ngạch chính trị, trong khi thực tế là các công ty nhà nước đã chuyển đổi vào tay tư nhân của nhóm chính trị này hoặc nhóm kia. Chính phủ sẽ hoàn toàn thay đổi hệ thống điều hành nhà nước “, – ông nói.

Đối với các đối tượng, sau khi tư nhân hóa vẫn thuộc quyền sở hữu nhà nước, chính phủ đã quyết định thành lập các công ty nhà nước nắm giữ có liên quan, như được ghi trong thỏa thuận liên minh.

“Để làm được điều này, chúng ta sẽ tuyển dụng các chuyên gia hàng đầu.  Kiểm soát nắm giữ các công ty như vậy cần được thực hiện không chỉ bởi chính phủ mà còn bởi kiểm toán quốc tế, người dành cho mục đích này sẽ được thuê riêng,.” – Yatsenyuk nói, lưu ý rằng điều này có thể tham gia đặc biệt là các công ty “Bốn ông lớn”. (bốn công ty kiểm toán và dịch vụ tư vấn lớn nhất thế giới :

Theo báo cáo, nội các sẽ giảm bớt danh sách các đối tượng tư nhân hóa.

http://news.bigmir.net/


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Có 2 phản hồi cho bài viết “Ở Ukraine, sẽ hoàn toàn thay đổi hệ thống điều hành nhà nước”:

  1. Nếu làm được thì quá hay các anh ạ !

  2. Hôm qua em đọc thấy tin Обдусмент-бизнес là cựu thanh tra về thuế của EU , cũng người Litva . Chắc doang nghiệp sẽ ngày càng phải minh bạch hóa !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề