Những nội dung cải cách được chính quyền Ukraina hứa hẹn

Cuối tuần trước đã có cuộc gặp gỡ của phó thủ tướng Ukraina Vladimir Groysman và phó chánh phủ tổng thống Ukraina Dmirey Shimkiv với các doanh nhân, các quản trị gia cao cấp của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu. Hai người địa diện chính quyền Ukraina không dấu mục đích của mình là đến để kể cho đại diện các doanh nghiệp về nội dung Hiệp định liên minh ở quốc hội liên quan tới các vấn đề cải cách trong các lĩnh vực: thuế vụ, tư pháp và thậm chí cả môi trường.

Phó thủ tướng Vladimir Groysman:

Liên minh đã số hiện có 5 lực lượng chính trị: Khối Petro Poroshenko (Khối PP), ‘Mặt trận nhân dân’, ‘Samopomich’ và ‘Batkivschina’ và đảng cấp tiến Lyasko. Những lực lượng này đều tuyên ngôn đường lối hội nhập Châu Âu. Một chính phủ liên minh sẽ nhanh chóng được thành lập và chịu trách nhiệm thực hiện Hiệp định liên minh làm cơ sở cho hoạt động của chính phủ mới ít nhát là một năm.

Trong phiên bản hiện nay của Hiệp định có 13 khối vấn đề và đang được thảo luận do đó số lượng các vấn đề có thể lên tới 15. Đó là:

– Các vấn đề chống tham nhũng;

– Các vấn đề giãn quyền từ trung ương chuyển về cho địa phương;

– Các vấn đề điều tiết và thiết lập hệ thống thuế khóa  mới;

– Các vấn đề doanh nghiệp;

– Các vấn đề chính sách xã hội;

– Các vấn đề thay đổi chính sách kinh tế, vv…
Một số vấn đề chúng tôi sẽ phải quyết định ngay trong năm nay. Phải hình thành ngân sách cho năm sau trong điều kiện giãn quyền tài chính về cho các địa phương. Tiền để lại tại các địa phương nhằm vào các mục đích đầu tư vào chất lượng đời sống và hạ tầng cơ sở của địa phương, nơi làm ra các sản phẩm quốc gia.

Dmitry Shimkiv:

– Chúng tôi làm việc theo Chiến lược-2020 và cần thiết phải lập danh mục cụ thể các công việc mà chính phủ và quốc hội phải làm trong những ngày đầu tiên của mình. Những tư vấn của Ngân hàng thế giới, IMF chứa đựng nhiều công việc cụ thể. Bởi vì Liên minh đó là một trong số tài liệu tiêu chuẩn của cộng đồng Châu Âu cho nên chúng tôi nghiên cứu chỉ số thống kê. Tài liệu tương tự của Đức có 134 trang, trung bình ở Châu Âu là 36-50 trang liệt kê những công việc của chính phủ liên minh.

– Hiện tại có 7 nhóm công tác gồm đại diện các chính đảng cùng với chuyên gia nước ngoài để lập Hiệp định liên minh làm nền tảng cho hoạt động của chính phủ. Chúng tôi đã xác định phải có thời hạn định hướng ghi trong hiệp định. Đây sẽ là tài liệu cho phép nhìn thấy sự thực hiện trên thực tế các nghĩa vụ và hứa hẹn chính trị.

– Hiệp định liên minh không phải tài liệu đầy đủ hết và do đó việc đầu cơ đề tài là có thể xảy ra. Tài liệu chỉ xác định những sự việc cần thiết nhất cho ngày hôm nay.

Về cải cách thuế (V.Groysman)

Tôi đã có mặt trong một số cuộc thảo luận đề tài này và tôi chân thành cho rằng phải cho phép ân xá thuế, và doanh nghiệp trong điều kiện hoang dại như đã có trong những năm qua đã bị ép vào vòng vi phạm hình sự. Bởi vậy hiển nhiên cần phải cho doanh nghiệp lối thoát ra khỏi vũng bùn tội phạm, còn hệ thống áp thuế phải rõ ràng, dễ hiểu, đơn giản tối đa và không phải thanh tra hàng năm một. Không thể làm việc kinh doanh khi mà hôm nay trả một thứ tiền, ngày mai lại trả khoản khác. Chúng ta cần phải thỏa thuận trong vòng 5 năm luật lệ (quy tắc) không được thay đổi, thì khi đó mỗi người sẽ hiểu anh ta có thể phát triển như thế nào trong đất nước này.

Về các cơ quan kiểm soát (D.Shimkiv)

– Nhiều người trong giới doanh nghiệp đã trình các vấn đề cho tôi. Các vấn đề này có thể chia ra 4 dạng. Thứ nhất – đó là các cuộc kiểm tra bất hợp pháp, những cuộc kiểm tra dựng lên để khiêu khích Cty hành động đút lót. Với cái này cần phải đấu tranh, và chúng tôi sẽ đấu tranh.

  • Loại thứ hai – đó là quyết định của tòa án đã thông qua từ trước đây cũng như những vụ tranh tụng đang kéo dài đến giờ này. Trong những điều kiện này tổng thống sẽ không nhấc điện thoại và người ta sẽ gọi điện đến tòa án, nhưng các doanh nghiệp đã đề nghị với tôi trong cuộc gặp gỡ. Điều này được gọi là sống theo kiểu mới. Chúng tôi chỉ có thể khuyên chú ý xem xét cụ thể tình hình, phân tích những gì đã xảy ra. Chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền. Vâng, tất cả đều hiểu rõ là tòa án của chúng ta không phải là viễn tưởng và ở đó cần phải thanh lọc đại trà. Hiện tại cần phải làm quá trình trở nên công khai hơn và minh bạch hơn – đó là một trong những giải pháp có thể.
  • Trường hợp thứ 3 – đó là khi những công ty nhất định chấp nhận rủi ro đến với đối tác cũng rủi ro, hoặc là tìm được đồng sự rất rủi ro đã đi tới quyết định rủi ro trước đó mà kết quả là họ rơi vào tình trạng phức tạp. Trong trường hợp này các vấn đề thương mại không được đặt gánh nặng lên cho nhà nước, mà được giải quyết trên bình diện thương mại.

– Trường hợp thứ 4 – đó là khi tình hình bao gồm cả ba trường hợp nêu trên không được giải quyết và ở trong tình trạng xung đột. Thông thường thì tình hình được miêu tả chi tiết hơn và chuyển vào phủ tổng thống hoặc HĐBT, và khả năng giải quyết sẽ có nhiều hơn.

A.Groysman:

Mới đây chúng tôi gặp các đại sứ và một trong số đại sứ nói guồng máy kiểm soát của chúng ta làm việc khá gay gắt.  Tôi từng tập hợp các vấn đề và đưa ra cuộc họp HĐBT riêng về đề tài. Tôi chuẩn bị các đề xuất cho thủ tướng, công klhai xem xét các vấn đề cùng với những người đứng đầu ngành.

Khi tôi còn là thị trưởng tôi đã làm và có thể nói cách làm đó đã có hiệu qủa.

– Có một sáng kiến lập một Hãng chính phủ điện tử, nó đã được lập ra, đồng thời sẽ lập Tài nguyên thông tin toàn quốc về kiểm tra. Người ta đến kiểm tra các bạn – bạn có thể đăng ký tất cả các thông tin kèm theo tư liệu ảnh và tư liệu video, khi đó sẽ nhìn thấy trực quan và hiểu điều gì đã xảy ra với mỗi cơ quan kiểm tra. Nhưng đó chỉ mới là một nửa biện pháp, và hiệp định liên minh cần phải trả lời cho cả vấn đề này.

– Tôi không hiểu tại sao ở ta có thể đến kiểm tra bất kỳ công ty nào, ghi số tiền phạt bất kỳ một cách đơn giản, chẳng hạn 10 triệu mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Còn sau đó thì công ty phải trải qua mọi phiên tòa có thể có để đòi hỏi hủy bỏ quyết định, còn người kiểm tra thì đã lại tiếp tục đi kiểm tra công ty khác để ghi số tiền phạt mới. Và anh ta càng vô liêm sỷ thì người ta lại càng cho anh ta tiếp tục làm…

Về cải cách đất đai và nhượng quyền (Concession), A.Groysman:

– Đất – đó là vẫn đề nhạy cảm đối với Ukraina, vì thế cần có giải pháp được cân nhắc. Còn đối đất thương mại, tất nhiên ở đây cần phải thay đổi hệ thống. Bước đầu tiên chúng tôi đã làm – chuyển cơ quan quản lý gọi là ‘Goszem’ thành cơ quan trắc địa, bản đồ và địa bộ (địa chính/đạc điền), và đây hoàn toàn là một cách tiệm cận mới cho phép quản lý tài nguyên đất. Mặt khác, chúng tôi nói rằng cải cách tự quản địa phương có nghĩa là nâng cao vai trò của công dân và xã hội dân sự trong quản lý tài nguyên đất, nhưng đồng thời cần phải loại bỏ khía cạnh tham nhũng. Điều đó có nghĩa là phải tổ chức những cuộc đấu giá đất thương mại một các công khai, còn tài liệu thì không được chuyển qua lại hàng tháng giữa các quan chức với nhau, nghĩa là không lôi thôi về chữ ký. Điều này có nghĩa là sẽ thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ hành chính, thay đổi quy tắc, và tất cả các sáng kiến này chúng tôi muốn đưa vào Hiệp định liên minh.Về cải cách hành chính và tái điều tiết.

Groysman:

Tôi được thủ tướng giao cho thay đổi hệ thống các cơ quan kiểm soát. Hiện các cơ quan chính phủ đã trở nên ít hơn. Bây giờ cần phải tổ chức công tác của chúng một cách khác để thực hiện không phải các chức năng áp lực để ép lên doanh nghiệp và con người mà là chức năng bảo vệ an ninh cho doanh nghiệp và con người.

Tôi tuyệt đối ủng hộ ý tưởng đổi mới cán bộ để những người trong các cơ quan này là những người không bị các quan hệ quá khứ lôi kéo, mà hiểu biết và có được sự tự do hành động nhất định.

Về bảo hiểm đời sống. A.Groysman:

– Chúng tôi có ý tưởng áp dụng bảo hiểm đời sống của những người tham gia ATO. Trong thời gian sớm nhất sẽ tính toán các phương án, công bố công khai để trong trường hợp chiến sỹ hy sinh thì gia đình nhận được khoản thanh toán bảo hiểm, hiển nhiên là của nhà nước.

Về hoạt động của công ty nhà nước ‘Ukrecoresours’ (tài nguyên môi trường) và sử dụng rác. Simkiv:

– Theo những phàn nàn của các nhà sản xuất bao bì thì công ty này là một công ty tham nhũng, đã nhiều năm thu tiền từ các nhà sản xuất nhưng không làm gì cả, trong lĩnh vực lưu thông bao bì cũng chẳng làm gì – 96% rác thải cứng chôn vùi tại các bãi rác, thu rác riêng biệt chỉ có  trên giấy tờ.

Vladimir Groysman:

– Công ty nhà nước này, như tôi biết, nhận hàng năm 200 triệu Hrivna, và tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều nộp tiền cho họ khi mưa bất kỳ sản phẩm hay hàng hóa nào. Trong thời gian sớm nhất tôi sẽ viết đơn tới viện công tố về công ty này. Có nhiều lobby muốn ấm cật bằng công ty này trên cả nước, thậm chí còn lập nên luật cho phép tập trung lưu thông rác cứng trên toàn quốc lại, và tôi đã ngăn chặn để luật không được thông qua, và sẽ không có luật như thế. Bây giờ cần lập dự luật mới, hiện đại hơn.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề