Người đàn ông đích thực

Người  đàn ông đích thực được nghĩ ra bởi phụ nữ để dọa những người chồng của mình


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề