Kể từ năm mới hộ chiếu Ukraina sẽ thay thế bằng ID-card

Những thẻ ID mới  để xác định nhận dạng công dân sẽ được áp dụng thay cho tất cả các hộ chiếu trong nước và sẽ được phát hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2016.

Về điều này tại một cuộc họp chính phủ, quyền Chủ tịch cục di trú quốc gia Ukraina Maxim Sokolyuk cho biết.

“Từ ngày 01 tháng 1 2016, chúng tôi sẽ giới thiệu thẻ ID-các mới. Vì vậy, chúng tôi đang có kế hoạch tạo ra một hệ thống nhận dạng quốc gia. Mục tiêu – là xây dựng một hệ thống mới về nhận dạng, bảo đảm an ninh quốc gia. Thẻ sẽ được phát hành từ 14 tuổi “, – ông nói.

Ông nói rằng các hộ chiếu nội bộ sẽ được phát hành trên cùng một nguyên tắc như những hộ chiếu sinh trắc học nước ngoài.

“Công dân bây giờ có quyền được cấp hộ chiếu đi nước ngoài ở bất kỳ bộ phận cơ quan cục di trú nào không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Kể từ mùng 01 tháng 1 năm 2016, chúng tôi cũng sẽ áp dụng chế độ này cho việc cấp phát hộ chiếu nội bộ trong nước. Hiện tại, hệ thống chỉ áp dụng cấp phát cho hộ chiếu sinh trắc học đi nước ngoài. Cùng hệ thống này sẽ được sử dụng cho hộ chiếu nội bộ từ ngày 01 tháng 1”.

Ông giải thích rằng hệ thống nhận dạng mới sẽ xác định con người cụ thể với các dữ liệu cá nhân, hình ảnh, dữ liệu sinh trắc học, và công dân sẽ có được các tài liệu bảo mật hiện đại.

Ông Sokolyuk cũng nói thêm rằng các tài liệu có thể được làm thủ tục thông qua cổng thông tin DMS ( cục di trú quốc gia) và cổng thông tin nhà nước duy nhất của các dịch vụ hành chính.

Tẩu Vi theo puls.kiev


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề