Duma Quốc gia cần phải đưa ra một tuyên bố về sáp nhập Đông Đức (GDR) – Naryshkin

Duma Quốc gia Nga sẽ xem xét khả năng đưa ra một tuyên bố lên án ” Cộng hòa Liên bang Đức  đã sáp nhập nước Cộng hòa Dân chủ Đức vào năm 1989″. Người đứng đầu Duma Quốc gia Nga Sergei Naryshkin đã giao cho ủy ban đối ngoại Duma nghiên cứu ra soạn thảo. Theo ông, trong một cuộc thảo luận về trình tự làm việc,  đại biểu  Đảng Cộng sản Nga Nikolai Ivanov đã đưa ra sáng kiến này.

Ông nhấn mạnh rằng  như một bước trả đũa PACE để hướng dẫn Ủy ban đối ngoại Duma chuẩn bị báo cáo, theo đó Nga lên án sự sáp nhập nước Cộng hòa Dân chủ Đức vào Cộng hòa Liên bang Đức Đức vào năm 1989. Ngược lại khác với Crimea, cuộc trưng cầu dân Đông Đức đã không được thực hiện – ông nhớ lại. Đổi lại, Naryshkin hỏi ủy ban có liên quan của Ủy ban đối ngoại  Duma Quốc gia để xem xét đề nghị và báo cáo riêng.

N.V(meta.ua)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề