Danh sách các khu vực ở Donbass sẽ nhận được quy chế đặc biệt

Trang web của Quốc hội Ukraine đã công bố phụ lục đưa vào dự thảo Nghị quyết của tổng thống Ukraina số 2374 về xác định các khu định cư của Donbass, nơi mà  áp dụng một quy chế đặc biệt cho chính quyền địa phương.

Đặc biệt, trong phụ lục của quyết định có chứa một danh sách tên các khu định cư có liên quan và không có liên quan đến các khu vực riêng lẻ của vùng lãnh thổ Donetsk và Lugansk, nơi áp dụng quy chế đặc biệt cho chính quyền địa phương.

Tổng cộng trong Phụ lục có tên 85 ga đường sắt, đường tránh, ngã tư và tọa độ địa lý của chúng.

Trong bản lưu ý giải thích cho dự thảo nghị quyết ghi chú nhấn mạnh rằng đường ranh giới xác định bởi Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine phù hợp với địa hình sở tại, được đề ra trên cơ sở  của bản ghi nhớ sửa đổi thêm ở Minsk ngày 19 tháng 9 năm 2014.

Cần thiết phải hành động và tạo điều kiện ngay lập tức để thực hiện các kế hoạch hòa bình được đưa ra của Tổng thống Ukraina, của biên bản Minsk ngày 05 tháng 9 2014, bản ghi nhớ Minsk ngày 19 tháng 9 năm 2014 và ” Tổ hợp các biện pháp -Set-up” Minsk của  ngày 12 tháng 2 năm 2015, ghi nhận trong một bản ghi nhớ .

Danh mục những khu vực ở Donbass sẽ áp dụng quy chế đặc biệt (xin lỗi bằng tiếng Ukraina dành cho những người có liên quan tới khu vực này).

Найменування населеного пункту, орієнтир на місцевості Географічні координати Примітка
НОВОКИЇВКА Північна широта 48° 35′ 27″Східна довгота 39° 40′ 56″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА Північна широта 48° 38′ 22″Східна довгота 39° 30′ 48″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
АРТЕМА Північна широта 48° 46′ 37″Східна довгота 39° 19′ 00″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ГРЕС Північна широта 48° 44′ 15″Східна довгота 39° 16′ 57″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ЩАСТЯ Північна широта 48° 44′ 08″Східна довгота 39° 14′ 40″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
РАЇВКА Північна широта 48° 41′ 12″Східна довгота 39° 10′ 37″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ТРЬОХІЗБЕНКА Північна широта 48° 45′ 01″Східна довгота 38° 58′ 15″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
КРАСНИЙ ЛИМАН Північна широта 48° 43′ 52″Східна довгота 38° 57′ 24″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
СЛАВ’ЯНОСЕРБСЬК Північна широта 48° 41′ 33″Східна довгота 38° 58′ 24″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
СМІЛЕ Північна широта 48° 40′ 12″Східна довгота 38° 55′ 10″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
Перехрестя доріг Північна широта 48° 41′ 40,8″Східна довгота 38° 46′ 49,4″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
НОВОТОШКІВСЬКЕ Північна широта 48° 43′ 18″Східна довгота 38° 38′ 01″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
НИЖНЯНСЬКИЙ РОЗ’ЇЗД Північна широта 47° 05′ 52″Східна довгота 37° 49′ 40″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ОРІХОВЕ Північна широта 48° 42′ 47″Східна довгота 38° 34′ 23″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ЗОЛОТЕ Північна широта 48° 42′ 55″Східна довгота 38° 31′ 09″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ЗОЛОТЕ Північна широта 48° 41′ 37″Східна довгота 38° 30′ 39″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
КАТЕРИНІВКА Північна широта 48° 40′ 40″Східна довгота 38° 30′ 37″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
МОЛОДІЖНЕ Північна широта 48° 38′ 38″Східна довгота 38° 28′ 50″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ПЕРВОМАЙСЬК Північна широта 48° 36′ 58″Східна довгота 38° 31′ 02″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
КАЛИНОВЕ Північна широта 48° 33′ 39″Східна довгота 38° 34′ 10″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
АЛМАЗНА Північна широта 48° 31′ 32″Східна довгота 38° 33′ 57″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ГАННІВКА Північна широта 48° 28′ 53″Східна довгота 38° 32′ 43″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ЛОМУВАТКА Північна широта 48° 27′ 16″Східна довгота 38° 34′ 05″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ВЕРГУЛІВКА Північна широта 48° 24′ 05″Східна довгота 38° 32′ 10″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
Відм. 298,0 Північна широта 48° 23′ 10″Східна довгота 38° 34′ 25″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ОЛЕНІВКА Північна широта 48° 24′ 23″Східна довгота 38° 34′ 13″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
СОФІЇВКА Північна широта 48° 22′ 11″Східна довгота 38° 33′ 08″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ЦЕНТРАЛЬНИЙ Північна широта 48° 20′ 57″Східна довгота 38° 34′ 38″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
Шахта № 2 Північна широта 48°19′ 50″Східна довгота 38°34 ’00” Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
НІКІШИНЕ Північна широта 48° 14′ 39″Східна довгота 38° 32′ 28″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
Роз’їзд КУМШАЦЬКИЙ Північна широта 48° 12′ 10″Східна довгота 38° 29′ 23″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
Зуп. платформа 20 км Північна широта 48° 09′ 30″Східна довгота 38° 32′ 03″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ПЕТРОПАВЛІВКА Північна широта 48° 08′ 15″Східна довгота 38° 31′ 42″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ОРЛОВО-ІВАНІВКА Північна широта 48° 10′ 00″Східна довгота 38° 28′ 16″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
НОВООРЛІВКА Північна широта 48° 10′ 57″Східна довгота 38° 24′ 10″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
МАЛООРЛІВКА Північна широта 48° 10′ 58″Східна довгота 38° 20′ 04″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ЮНОКОМУНАРІВСЬК Північна широта 48° 12′ 43″Східна довгота 38° 17′ 55″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
СЛАВНЕ Північна широта 48° 13′ 17″Східна довгота 38° 19′ 26″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
Відм. 215,6 Північна широта 48° 14′ 52″Східна довгота 38° 16′ 40″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ Північна широта 48° 15′ 59″Східна довгота 38° 17′ 06″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ГРОЗНЕ Північна широта 48° 17′ 43″Східна довгота 38° 18′ 49″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ВУГЛЕГІРСЬК Північна широта 48° 18′ 09″Східна довгота 38° 14′ 56″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ГОРЛІВКА Північна широта 48° 19′ 30″Східна довгота 38° 11′ 43″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ГУРТИ Північна широта 48° 21′ 26″Східна довгота 38° 10′ 14″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ЛОЗОВЕ Північна широта 48° 22′ 59″Східна довгота 38° 14′ 20″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
БАЙРАК Північна широта 48° 23′ 38″Східна довгота 38° 09′ 15″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ГОЛЬМІВСЬКИЙ Північна широта 48° 23′ 52″Східна довгота 38° 04′ 58″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ЗАЙЦЕВЕ Північна широта 48° 23′ 34″Східна довгота 38° 01′ 48″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
Зал. ст. МАЙОРСЬКА Північна широта 48° 23′ 42″Східна довгота 37° 58′ 45″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
КІРОВЕ Північна широта 48° 23′ 34″Східна довгота 37° 54′ 59″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ДЗЕРЖИНСЬК Північна широта 48° 23′ 35″Східна довгота 37° 49′ 40″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ЛЕНІНСЬКЕ Північна широта 48° 21′ 56″Східна довгота 37° 54′ 37″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ШУМИ Північна широта 48° 22′ 00″Східна довгота 37° 55′ 00″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
НОВГОРОДСЬКЕ Північна широта 48° 19′ 10″Східна довгота 37° 52′ 55″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ШИРОКА БАЛКА Північна широта 48° 17′ 19″Східна довгота 37° 58′ 04″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ОЗЕРЯНІВКА Північна широта 48° 14′ 55″Східна довгота 37° 59′ 09″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
МИХАЙЛІВКА Північна широта 48° 15′ 02″Східна довгота 37° 59′ 25″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ПАНТЕЛЕЙМОНІВКА Північна широта 48° 12′ 26″Східна довгота 37° 57′ 50″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ Північна широта 48° 11′ 38″Східна довгота 37° 54′ 24″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ЯСИНУВАТА Північна широта 48° 08′ 09″Східна довгота 37° 49′ 47″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
АВДІЇВКА Північна широта 48° 07′ 12″Східна довгота 37° 46′ 59″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ОПИТНЕ Північна широта 48° 05′ 30,8″Східна довгота 37° 43′ 52,8″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ВЕСЕЛЕ Північна широта 48° 04′ 01,3″Східна довгота 37° 43′ 20,3″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ПІСКИ Північна широта 48° 04′ 15″Східна довгота 37° 40′ 21″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
відм. 221,1 Північна широта 48° 01′ 23″Східна довгота 37° 38′ 50″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
КРАСНОГОРІВКА Північна широта 48° 00′ 16″Східна довгота 37° 31′ 42″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ТРУДІВСЬКЕ Північна широта 47° 57′ 18″Східна довгота 37° 29′ 37″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
МАР’ЇНКА Північна широта 47° 56′ 35,6″Східна довгота 37° 30′ 51,2″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
КРЕМІНЕЦЬ Північна широта 47° 54′ 35″Східна довгота 37° 37′ 17″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
СЛАВНЕ Північна широта 47° 50′ 09″Східна довгота 37° 35′ 00″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
Зал. ст. ОЛЕНІВКА Північна широта 47° 05′ 52″Східна довгота 37° 49′ 40″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ОЛЕНІВКА Північна широта 47° 49′ 23″Східна довгота 37° 38′ 41″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ЛЮБІВКА Північна широта 47° 49′ 57″Східна довгота 37° 44′ 59″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
НОВОБЕШЕВЕ Північна широта 47° 05′ 52″Східна довгота 37° 49′ 40″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ОЛЕКСАНДРІВКА Північна широта 47° 49′ 00″Східна довгота 37° 58′ 45″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
СТАРОБЕШЕВЕ Північна широта 47° 45′ 06″Східна довгота 38° 01′ 56″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
РОЗДОЛЬНЕ Північна широта 47° 36′ 48″Східна довгота 38° 02′ 02″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
СТАРОЛАСПА Північна широта 47° 33′ 38″Східна довгота 37° 58′ 58″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ГРАНІТНЕ Північна широта 47° 27′ 34″Східна довгота 37° 51′ 54″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ЧЕРМАЛИК Північна широта 47° 18′ 44″Східна довгота 37° 49′ 30″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ПАВЛОПІЛЬ Північна широта 47° 15′ 40″Східна довгота 37° 47′ 18″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ТАЛАКІВКА Північна широта 47° 11′ 22″Східна довгота 37° 43′ 44″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
КОМІНТЕРНОВЕ Північна широта 47° 10′ 22″Східна довгота 37° 49′ 25″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
САХАНКА Північна широта 47° 07′ 39″Східна довгота 37° 52′ 14″ Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
ШИРОКИНЕ Північна широта 47° 05′ 52″Східна довгота 37° 49′ 40″ Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування

 N.V


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề