Các ngân hàng Ukraina trong năm 2015.Đợi một số lượng khủng các con nợ vay bằng ngoại tệ không hoàn lại.

Các khoản cho cá nhân vay bằng ngoại tệ ở Ukraine tính đến ngày 01 Tháng 11 năm 2014 là $ 6,824 tỷ, giảm so vào cuối tháng Mười ở mức 1,7%.

Các khoản cho cá nhân vay bằng ngoại tệ ở Ukraine tính đến ngày 01 Tháng 11 năm 2014 là $ 6,824 tỷ, giảm so vào cuối tháng Mười ở mức 1,7% (so với đầu năm – 18,3%). Như thông tin của Korrespondent.net, bằng chứng là dữ liệu tổng quan phân tích các xu hướng chính trong nền kinh tế và thị trường chứng khoán tài chính, soạn thảo bởi các chuyên gia của ngân hàng Unison. Trong thực tế  phần lớn số tiền này do tỷ giá tiền Grivna so với đồng đô la Mỹ có chênh lệch quá lớn,do vậy mà  việc hoàn trả lại là không thể, và phần lớn trong số các khoản vay ngoại tệ trên không có khả năng thanh toán vào năm 2015.

Danh mục đầu tư của công ty  bằng ngoại tệ tính đến ngày 01 tháng 11  là $ 26,480 tỷ , giảm so với tháng Mười ở mức 2% (so với đầu năm – 12,3%). Trong phần danh mục đầu tư của các công ty này – doanh nghiệp xuất khẩu vay, và nghĩa vụ trã sẽ được thực hiện, nhưng phần khác là tùy thuộc vào cơ cấu lại hoặc yêu cầu ký quỹ bổ sung hoặc chuyển đổi hoàn toàn quyền sở hữu đối với ngân hàng.

“Hệ thống ngân hàng trong nước là trong điều kiện không chỉ của người dân hoảng loạn và hoạt động quân sự ở phía đông của đất nước, mà còn về bất ổn tiền tệ. Điều này dẫn đến tổn thất rất lớn và tổn thất cho 10 tháng trong năm 2014 lên tới 10,6 tỷ UAH. Số lượng vượt quá quy định là 50 tỷ UAH ,tốc độ tăng nhanh chóng trong những ngày cuối cùng của tỷ giá  đánh hư hại nỗ lực trên các tiêu chuẩn của các ngân hàng, do đó tình trạng chung của hệ thống ngân hàng trong nước giảm đi, “-. xem xét dữ liệu Victor Branovitsky cho biết, chuyên gia  phân tích Trung tâm của Ngân hàng Quản trị chiến lược Unison dẫn thông tin.

Theo ông, trong tình huống này, các ngân hàng Ucraina chỉ hy vọng vào ngân hàng quốc gia  NBU, vì NBU mới có đủ sức mạnh và các tính năng để giúp các ngân hàng và hỗ trợ họ.

http://ubr.ua/finances/

 


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề